Brandsäkerhet och äldre i Stockholms stad

Brandsäkerhet för äldre i Stockholm stad avser bedömning hos:
FÖRMÅGA ATT UPPTÄCKA EN BRAND

1. Finns fungerande brandvarnare uppsatt hos den äldre?


Ja

Nej

Inte aktuellt

2. Finns rutiner för att kontrollera brandvarnare?


(Antingen av den äldre själv, närstående eller kontaktperson inom hemtjänsten).


Ja

Nej

Inte aktuellt

3. Kan den boende uppfatta brandvarnaren?


(Finns hinder i form av hörsel-/synnedsättning, medicinering, missbruk, kognitiv nedsättning etc).


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Information, kontroll av brandvarnare - ev. byte av batteri.Förslag på ytterligare åtgärd:

Larmanordning med blixtljus eller vibration, (trygghetslarm kopplat till brandvarnare).

För ytterligare information, se bilaga.

LARMNING OCH UTRYMNING

4. Kan den äldre larma SOS på egen hand?


(Kan den äldre uppge nödnummer (112), sin adress och vad som hänt?)


Ja

Nej

Inte aktuellt

5. Om det brinner och den äldre inte kan släcka branden själv, vet den äldre hur han/hon ska agera?


(Utrymma och stänga innerdörrarna och ytterdörr).


Ja

Nej

Inte aktuellt

6A. Kan den äldre utrymma själv inom 2-3 minuter?


(Har han/hon någon form av fysisk/psykisk funktionsnedsättning, medicinering, alkohol,
finns det fysiska hinder i bostaden såsom exempelvis
övermöblering, mycket material och bråte som gör det svårt att komma fram?)


Ja

Nej

Inte aktuellt

6B. Vet den äldre hur han/hon ska agera vid rök i trapphus?


(Stanna i lägenheten och larma 112).


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Information, minneslapp med nödnummer vid telefonen.

För ytterligare information, se bilaga.

MÖJLIGHET ATT SLÄCKA

7. Finns utrustning att släcka en brand med i bostaden?


(Brandfilt, brandsläckare).


Ja

Nej

Inte aktuellt

8. Kan den äldre släcka en mindre brand?


(Kan den äldre hantera t.ex. brandfilt/handbrandsläckare?)


Ja

Nej

Inte aktuellt

9. Finns det mycket material i bostaden som kan försvåra ett släckförsök?Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Information. Saknar kunden släckutrustning eller inte klarar av att hantera den, ställ fram en tillbringare med vatten i närheten den plats där kunden ofta befinner sig.Förslag på ytterligare åtgärd:

Införskaffa brandfilt och hanterbar handbrandsläckare, (6 kg pulver kan vara för tung att hantera för en person med funktionsnedsättning), mobil sprinkleranläggning.

För ytterligare information, se bilaga.

FÖREBYGGA BRAND PÅ SPISEN (den vanligaste orsaken till brand)

10. Kan den äldre hantera spisen på ett säkert sätt?


(Glömmer inte mat på spisen, placerar inte brännbart material på eller i närheten av spisen,
rengörs spisfläkten regelbundet).


Ja

Nej

Inte aktuellt

11.Har den äldre tidigare varit med om brand eller brandtillbud?


(Har kastruller spår av torrkokning).


Ja

Nej

Inte aktuellt

12. Rengörs filtret till fläkten med jämna mellanrum?


(Klarar den äldre själv att rengöra filtret?)


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Information. Flytta bort lösa föremål som kan utgöra brandrisk från spis.Förslag på ytterligare åtgärd:

Installera spisvakt

För ytterligare information, se bilaga.

FÖREBYGGA BRAND PÅ GRUND AV GLÖMDA LJUS ELLER HANTERING AV ÖPPEN ELD

13. Kan den äldre hantera levande ljus på ett säkert sätt?


(Stadiga och obrännbara ljusstakar, placerade på säkert avstånd från brännbart material, lämnas inte obevakade).


Ja

Nej

Inte aktuellt

14. Finns det säkra rutiner för användning av öppen spis/kakelugn/panna för uppvärmning?


(säker tändning, säker hantering av aska, rätt bränslemängd).


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Placera ljusen på ett obrännbart underlag. Föreslå batteridrivna ljus.Förslag på ytterligare åtgärd:

Vid hantering av aska från öppen spis/kakelugn ska plåthink användas till askan.

För ytterligare information, se bilaga.

FÖREBYGGA BRAND PÅ GRUND AV RÖKNING (den valigaste orsaken vid dödsbränder)

15. Har den äldre säkra rutiner vid rökning?


(Säker hantering av tändstickor/tändare, inga brännmärken på kläder/golv/sängkläder/möbler).


Ja

Nej

Inte aktuellt

16. Använder den äldre syrgas?


(Syrgas i kombination med rökning är förbjudet. Syrgasen sätter sig i hår och kläder och ökar branden med 4 gånger).


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Placera en kanna med vatten där den äldre sitter och röker, använd hellre tändare än tändstickor.Förslag på ytterligare åtgärd:

Brandförkläde, brandhärdiga madrasser.

För ytterligare information, se bilaga.

FÖREBYGGA BRAND PÅ GRUND AV FEL HANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

17. Är lampor, värmeelement placerade så att de kan tända eld på tyg, kläder eller liknande?


(INTE övertäckta. Halogenlampor och spotlights har väldigt höga temperaturer).


Ja

Nej

Inte aktuellt

18. Är lampor placerade så att de lätt kan ramla ner i säng eller soffa?


(Lampor med klämfäste kan lätt ramla ner om den äldre råkar fastna i sladden av misstag).


Ja

Nej

Inte aktuellt

19. Finns blinkande lysrör?


(Lysröret överhettas och brinnande plastdelar kan droppa ner och antända annat brännbart material).


Ja

Nej

Inte aktuellt

20. Är all elektronik i gott skick?


(Finns exempelvis trasiga sladdar, trasiga vägguttag, äldre värmefiltar, glappkontakt, missljud, doft av bränd plast?)


Ja

Nej

Inte aktuellt

21. Används TV-apparaten som prydnadshylla?


(Blommor kan lätt övervattnas och ljus kan droppa stearin in i TV-apparaten).


Ja

Nej

Inte aktuellt

22. Finns timer till elektriska apparater?


(Exempelvis kaffekokare och strykjärn).


Ja

Nej

Inte aktuellt

Förslag på direkt åtgärd:

Ta bort felplacerade eller brandfarliga lampor/ljusdekorationer m.m.Förslag på ytterligare åtgärd:

Installera timer.

För ytterligare information, se bilaga.VAR RÄDD OM DIG SJÄLV OCH ANDRA!

ANNAT
INFORMATION